Injuries frequency of employees in underground coal mines in Serbia

  • Vladimir Ljubomir Todorović JP PEU – Resavica
  • Dejan Vlastimir Petrović University of Belgrade-Technical Faculty in Bor
  • Jelena Trivan University of Banja Luka – Faculty of Mining Prijedor

Abstract

The work in underground coal mines is one of the most difficult activities. General characteristic of working condition these mines are contained in the fact that all coal mines are in the low mechanized level which produce heavy manual work, low productivity and high financial costs. High risk level of injuries and occupational diseases are special problems in these working conditions. The workers disability is also huge problem. All of these produce a production and financial loses.


Based on a comprehensive overview of the natural and geological conditions in the coal seams, technical and technological solutions for exploitation in active mines and injuries analysis in this paper, the frequency of injuries with the basic influencing parameters for the period 2014-2016 is given.


In the analysis of this topic, the methods of analysis and synthesis were mainly used, and real parameters were obtained and from them high quality conclusions were coming out.

References

IVKOVIĆ,M. (2010) Istraživanje parametara povređivanja radnika u RMU“Soko“ Sokobanja i sistematizacija mera za povećanje sigurnosti. In: Zbornik radova III međunarodnog simpozijuma „Energetsko rudarstvo, nove tehnologije, održivi razvoj. Univesity of Belgrade – Faculty of Mining and Geology, Beograd, pp.377-381.

IVKOVIĆ, M. (2012) Analiza povređivanja zaposlenih u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji za period 2000-2010 godine. In: Usavršavanje tehnološkog procesa eksploatacije, unapređenje zaštite životne sredine i poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji. Resavica: Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, pp.122-130.

JP PEU (2016) Godišnji izveštaji o bezbednosti i zgravlju na radu JP PEU. Resavica: Tehnička uprava.

STOJADINOVIĆ, S. et al. (2012) Mining injuries in Serbian underground coal mines – A 10-year study. International Journal of the Care of the Injured, 43.

ĆURČIĆ, A. et al. (1981) Rezultati istraživanjauslova rada i posledica na zdravstveno stanje i radnu sposobnost radnika u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom sa ciljem utvrđivanja dužine trajanja radnog veka radnika. In: Zbornik radova V jugoslovenskog simpozijuma „Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji“. Zenica; Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, pp. 263-278.
Published
2017-12-31
How to Cite
Todorović, V., Petrović, D., & Trivan, J. (2017). Injuries frequency of employees in underground coal mines in Serbia. Podzemni Radovi, (31), 67-76. doi:10.5937/podrad1731067T
Section
Articles